AWD fotografie

(foto’s gemaakt in de Amsterdamse Waterleidingduinen)

Wilde zwaan
IJsvogel
Vos in wintervacht
Zandhagedis
Het jonge damhertenleven…..
Prooi voor de welpen……
Witte kwikstaart…..foto van de maand bij Waternet in April 2023
Blauwborst….foto van de maand april 2020 Waternet
Grote bonte specht